O namaDelatnostiKontaktPrva strana

Obnovljivi izvori energije

Mini hidroelektrana "Sumrakovac" - naš prvi projekat

Buduća MHE Sumrakovac, locirana je na Zlotskoj reci, teritorija opštine Boljevac, na putu E761, Paraćin - Zaječar. To je MHE koja je izgrađena još 1948. godine i bila je aktivna sve do 1970. godine, kada je prestala sa radom. Tehničko rešenje postojeće elektrane je prilagođeno, relativno vodnom ali ravničarskom toku Zlotske reke. To je mini hidroelektrana sa kanalskim dovodom i vodnom komorom.

Novo rešenje ove elektrane, koje predlažu obrađivači ovog zadatka, bi se sastojalo u rekonstrukciji i postavljanju novog agregata i opreme na temeljima postojeće mašinske zgrade kao i mogućnosti dodavanja novih pratećih sadržaja vezanih za razvoj lova i ribolova, zabave, itd.

O namaDelatnostiSistem konsaltingMenadžment posloviProizvodnjaKontaktPrva strana